O nás

Jsme firma zabývající se hydroizolacemi teras, plochých střech, spodních staveb, prováděním šikmých střech, klempířskými konstrukcemi, speciálními stěrkami, bleskosvody a dalšími pracemi s tímto oborem souvisejícími.

Na poptávané práce jsme schopni zajistit místní šetření, provedení sond do skladby, tahové zkoušky a posouzení střešních plášťů s návrhem řešení a cenovou nabídkou.

Práce jsou prováděny kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou pravidelně proškolováni a mají dlouholetou zkušenost v oboru.

Zakázky provádíme vždy ve značkových a certifikovaných materiálech, hlavním dodavatelem je firma DEK a.s.

Rozsah realizovaných projektů je od drobných prací až po střešní pláště průmyslových hal.

Naše firma upřednostňuje osobní kontakt a férové jednání. Většinu prací provádíme na základě doporučení z již zrealizovaných zakázek.

Pracujeme s materiály:

  • asfaltové mikroventilační jednovrstevné sanační pásy
  • asfaltové souvrství
  • PVC folie s vhodnou separací
  • TPO folie / FPO folie
  • požárně odolné skladby s minerální vatou
  • polyuretanové stěrky
  • pozinkové, lakované, titanzinkové, hliníkové, nerezové a měděné oplechování

DomyPrůmyslové budovyKvalifikovaní pracovníciCertifikáty

Reference

Dům techniky Ústí nad Labem – rekonstrukce části střechy

Finanční objem: 660 000,-

Rozsah: 260 m²

Prováděné práce: demontáž stávajícího střešního pláště a oplechování, penetrace, parotěs, montáž tepelné izolace EPS ve dvou vrstvách, separace, montáž a kotvení PVC folie Dekplan 1,5 mm, klempířské konstrukce

Bytový dům Masarykova, Ústí nad Labem

Finanční objem: 500 000,-

Rozsah: 220 m²

Prováděné práce: částečná demontáž stávající hydroizolace, oprava parotěsné vrstvy, tepelné izolace, montáž a kotvení asfaltového samolepícího pásu, vrchní asfaltový pás s posypem Elastek dekor, montáž bleskosvodné soustavy

Bytový dům Haškova, Liberec – nový střešní plášť

Finanční objem: 1 000 000,-

Rozsah: 550 m²

Prováděné práce: demontáž stávajícího oplechování, vyspravení parotěsu, montáž tepelné izolace EPS ve dvou vrstvách, separace, montáž a kotvení PVC folie Dekplan 1,5 mm, montáž bleskosvodné soustavy, klempířské konstrukce

Děčín, Příčná – oprava střešního pláště

Finanční objem: 240 000,-

Rozsah: 150 m²

Prováděné práce: částečná demontáž stávající hydroizolace, montáž a kotvení podkladního asfaltového pásu, natavení vrchního asfaltového pásu s posypem

Město Mnichovo Hradiště – rekonstrukce střední žlabové části střešní fóliové krytiny střechy šaten haly BIOS

Finanční objem: 300 000,-

Rozsah: 400 m²

Prováděné práce: částečná demontáž stávající hydroizolace, separace, montáž a kotvení PVC folie Fatrafol 810 1,5 mm, montáž bleskosvodné soustavy

Nádražní budova Praha, Běchovice – oprava střechy

Finanční objem: 175 000,-

Rozsah: 500 m²

Prováděné práce: demontáž stávající plechové krytiny, montáž tepelné izolace EPS ve dvou vrstvách, separace, montáž a kotvení PVC folie

Ostatní

Prováděné práce: hydroizolace teras pochozí PVC folií s dezénem, stěrkové izolace, klempířské konstrukce, šindelové střechy

Osvědčení a certifikáty

Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni. Absolvovaná školení dokládáme příslušným osvědčením.

uniteGal1uniteGal2uniteGal3uniteGal4

Kontakt

Firemní údaje

STAVBY JEPA CZ s.r.o.
Hlavní 121, Mojžíř
403 31 Ústí nad Labem

IČ: 069 55 118
DIČ: CZ 069 55 118

C 41326 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s.
č. ú. 5299816399/0800

Kontaktní osoby

Ing. Miroslav Pavliš
stavbyvedoucí
+420 606 630 959
mirekpavlis@gmail.com
Instagram

Pavel Jenšovský
jednatel
+420 724 297 985
pavel.jensovsky@seznam.cz